Grób Juliana Turela

Julian Turel, szeregowy 1. Pułku Piechoty Legionów, zginął 23 kwietnia 1919 r.

Inskrypcja

Ś. P. / JULJAN / TUREL / SZER. 1 P.P. LEG. / 23-IV-1919 //.