Grób Pawła Żaczka

Paweł Żaczek, szeregowy 6. Pułku Piechoty Legionów im. J. Piłsudskiego, zmarł z powodu odniesionych ran 29 kwietnia 1919 r. w Wilnie[1]

Miejsce pochówku oznaczone stelą od frontu ścięta ukośnie. Front kompozycyjnie podzielony na dwie partie: w górnej, na całej szerokości wyryty krzyż grecki, w dolnej inskrypcja ryta. Dwie pierwsze litery inskrypcji ujmują dolne ramię krzyża.

[1] Historia 6 Pułku Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego, Warszawa 1939, s. 117

Inskrypcja

Ś P / PAWEŁ / ŻACZEK / SZER. K.K.M. 6 P. P. LEG. / 29 - IV -1919 //.