Grób powstańca styczniowego Leona Kraińskiego w Hryszaniszkach

Przy opuszczonym gospodarstwie w dawnym folwarku Hryszaniszki, w rejonie orańskim (Grišoniškės), znajduje się niewielki cmentarzyk rodzinny (obecnie widoczne trzy groby), na którym znajduje się grób Leona Kraińskiego, powstańca styczniowego, adiutanta Ludwika Narbutta. Grób jest zaniedbany, z trudem można odczytać nazwisko. Na trop tego pochówku naprowadziła nas krewna tego powstańca, która w maju 2018 r. przekazała informacje o tej osobie i miejscu jej spoczynku do MKiDN oraz poprosiła o objęcie mogiły opieką.

Leon Kraiński poległ razem ze swoim dowódcą w walce pod Dubiczami. Początkowo wszyscy powstańcy polegli w tej walce byli tam pochowani, jednak po jakimś czasie ekshumowano Narbutta oraz Kraińskiego (w tym samym czasie) i przeniesiono ich do grobów rodzinnych. Tym sposobem Leon Kraiński spoczął w swoim majątku w Hryszaniszkach, na cmentarzyku rodzinnym. Nota bene majątek ten został skonfiskowany po powstaniu styczniowym, rodzina, zesłana na Sybir, powróciła po jakimś czasie.