Grób obrońcy Lwowa Tadeusza Oprycha w Starych Trokach

Tadeusz Oprych, żołnierz Wojska Polskiego (1918-1929) spoczywa na cmentarzu w Starych Trokach (pozostał po ekshumacji i przeniesieniu innych grobów żołnierskich do Trok). W 2002 r. z inicjatywy Zarządu Głównego ZPL udało się  pozyskać środki na jego odnowienie. Dzięki wsparciu finansowemu Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, ze środków Senatu RP, przystąpiono do odnowienia grobu i nagrobka żołnierza-legionisty. Przybrał on nieco inny kształt, przypominając kopiec, ułożony z ciosanego kamienia i zwieńczony krzyżem „Virtuti Militari” z wmurowaną tablicą, oznakowaną Orłem i stosownym napisem (istniejącym poprzednio). Całość obmurowano kamiennym ogrodzeniem. Poświęcenie odnowionego nagrobka miało miejsce 28 października 2003 r., datę wybrano symbolicznie – w dzień św. Tadeusza.

Inskrypcja

Ś. P. TADEUSZ OPRYCH/ ur. 28.08.1902/ Obrońca Lwowa/ OCHOTNIK 201 PUŁKU WOJSK POLSKICH / PADŁ ZA POLSKĘ 18.09.1920 R. / CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!/