Grób ofiary cywilnej z II wojny światowej – Sterynowicza z Burni w Tylżach

Według mieszkanki kolonii Podruksze w r. jezioroskim, na cmentarzu w Tylżach spoczywa Jan Sterynowicz z Burni, zamordowany w czasie II wojny światowej. „Z domu zabrano mu dwa rowery. Kazano stawić się w Turmontach po ich odbiór. Pan Jan poszedł nie przeczuwając nic złego. Został bestialsko zamordowany i rzucony na tor kolejowy. Zostało troje małych dzieci. Pochowany jest w Tylżach”[1].

[1] Surwiło J., Rachunki nie zamknięte, Wilno, Magazyn Wileński, 1992, str. 302

Inskrypcja

Jan / Sterynowicz / żył lat 35 / zginął / śmiercią tragiczną / w 1941 r.