Grób ofiary cywilnej z II wojny światowej – Sterynowicza z Burni w Tylżach

Grób ofiary cywilnej z II wojny światowej – Sterynowicza z Burni w Tylżach

Według mieszkanki kolonii Podruksze w r. jezioroskim, na cmentarzu w Tylżach spoczywa Jan Sterynowicz z Burni, zamordowany w czasie II wojny światowej. „Z domu zabrano mu dwa rowery. Kazano stawić się w Turmontach po ich odbiór. Pan Jan poszedł nie przeczuwając nic złego. Został bestialsko zamordowany i rzucony na tor kolejowy. Zostało troje małych dzieci.Więcej oGrób ofiary cywilnej z II wojny światowej – Sterynowicza z Burni w Tylżach[…]

Mogiły powstańców styczniowych w Twereczu

Jedna mogiła nieznanego powstańca znajdowała się w parku miejscowego majątku. Na cmentarzu w Twereczu pochowany był przywódca oddziału powstańczego Jelski, który po rozbiciu jego partii przez Rosjan popełnił samobójstwo. Później zwłoki jego zostały stąd zabrane i złożone w majątku Widzki Dwór. Po pewnym czasie władze rosyjskie obawiając się, że powstańcy zwłoki wykradną, zabrali je iWięcej oMogiły powstańców styczniowych w Twereczu[…]

Grób majora Wojsk Polskich Macieja Kątkowskiego  w Sieniszkach

Grób majora Wojsk Polskich Macieja Kątkowskiego w Sieniszkach

Maciej Kątkowski ur. dn. 27 lutego 1768 r. Major byłych Wojsk Polskich. Zmarł 6 marca 1837 r.  Pochodził ze słynnego rodu szlacheckiego Kątkowskich. Mieszkał w majątku Sieniszki w r. ignalińskim. Jego syn ,Michał Jan Stanisław Henryk , ur. 26. 09. 1805, syn szlachetnych Macieja majora byłych wojsk polskich i Anny Kątkowskich małżonków w 1816 r. został razem z ojcemWięcej oGrób majora Wojsk Polskich Macieja Kątkowskiego w Sieniszkach[…]

Symboliczny grób Władysława Komara w Rogówku

Na cmentarzu dworskim rodziny Komarów, właścicieli pobliskiego majątku, w Rogówku mieści się symboliczny nagrobek Władysława Komara (1910 – 1944), ojca polskiego mistrza olimpijskiego. Zamordowany 20 czerwca 1944 r. przez litewski oddział pomocniczy policji niemieckiej w drodze powrotnej z Glinciszek do Wilna. Tego dnia litewski oddział zastrzelił w Glinciszkach 38 Polaków. Mimo obecności niemieckiego kapitana wyciągnięto goWięcej oSymboliczny grób Władysława Komara w Rogówku[…]

Grób uczestnika powstania styczniowego Onufrego Węcławowicza w Oniksztach

Onufry Węcławowicz[1] – ur. około r. 1833 w maj. Burbiszki, syn Onufrego i Filipiny z Horwattów. Kształcił się w domu, następnie na uniwersytecie w Dorpacie. Po ukończeniu studiów zamieszkał w wydzielonym mu przez ojca majątku Samsony w gub. Mohylowskiej i podczas wypadków 1863 r. czynną rolę odegrał w organizacji. W Mohylewie w 1863 r. aresztowany,Więcej oGrób uczestnika powstania styczniowego Onufrego Węcławowicza w Oniksztach[…]

Krzyż upamiętniający powstańców styczniowych w Oniksztach

Krzyż upamiętniający powstańców styczniowych w Oniksztach

Upamiętnienie litewskie. Dębowy krzyż ustawiony we wrześniu 2013 r. z inicjatywy proboszcza Petrasasa Baniulisa, leśniczego z Onikszt Sigitasa Kinderisa, rzeźbiarza Pranasa Petronisa. Krzyż wyświęcony 22 09 2013 przez  biskupa poniewieskiego Longinasa Virbalasa. Imię księdza zostało uwiecznione na terenie przykościelnym w Oniksztach, na pniu drzewa wyryte lata, w których był tu proboszczem (1850–1863),  jest informacja o tym,Więcej oKrzyż upamiętniający powstańców styczniowych w Oniksztach[…]

Groby powstańców styczniowych na cmentarzu w Mińczy

Groby powstańców styczniowych na cmentarzu w Mińczy

W puszczy, w pobliżu wsi Mińcza znajduje się cmentarz, na którym spoczywają powstańcy styczniowi pochowani potajemnie. W dniu 13 sierpnia 2013 r. w 150. rocznicę wybuchu powstania proboszcz parafii pw. św. Jerzego z Taurog Bronius Šlapelis poświęcił słup kapliczny ku czci powstańców na cmentarzu w Mińczy, wyrzeźbiony przez dr. Romualdasa Šimkūnasa.

Rzeźba i krzyż upamiętniające represje popowstaniowe wobec ludności cywilnej w Mińczy

Rzeźba i krzyż upamiętniające represje popowstaniowe wobec ludności cywilnej w Mińczy

W centrum wsi Mińcza znajduje się drewniana figura przydrożna. Przedstawiająca osobę z rękami wzniesionymi nad głową, w których trzyma znicz. Napis na cokole rzeźby jest wyłącznie w j. litewskim, bardzo wyraźna jest data „1863”. Jak wynika z relacji Pawła Lekkiego, rzeźba – kapliczka została wystawiona dla upamiętnienia zsyłki ludności wsi na Syberię po powstaniu styczniowym.Więcej oRzeźba i krzyż upamiętniające represje popowstaniowe wobec ludności cywilnej w Mińczy[…]