Krzyż upamiętniający weterana powstania listopadowego Józefa Straszewskiego w Upicie

W rejonie poniewieskim m miejscowości Upita w kościele pw. Karola Boremeusza  jest krzyż metalowy, wzniesiony na pamięć przez matkę i siostrę, uczestnikowi powstania 1831 r. Józefowi Straszewskiemu (1801-1838), który zmarł we Francji.