Mogiły powstańców styczniowych w Twereczu

Jedna mogiła nieznanego powstańca znajdowała się w parku miejscowego majątku. Na cmentarzu w Twereczu pochowany był przywódca oddziału powstańczego Jelski, który po rozbiciu jego partii przez Rosjan popełnił samobójstwo. Później zwłoki jego zostały stąd zabrane i złożone w majątku Widzki Dwór. Po pewnym czasie władze rosyjskie obawiając się, że powstańcy zwłoki wykradną, zabrali je i wywieźli w nieznanym kierunku.