Grób żołnierza KOP Edmunda Stefana Mischke w Oranach

Na cmentarzu w Oranach poza granicami kwatery wojskowej spoczywa żołnierz KOP Edmund Stefan  Mischke,  st. sierż. baonu K.O.P. Orany. Edmund Stefan Mischke,  ur. 01 IX.1895, zm. 24.II.1935.

Inskrypcja

Ś. P.  / Edmund-Stefan  / Mischke / st. sierż. baonu K.O.P. Orany / ur. 01 IX.1895 / zm. 24.II.1935 / Cześć jego pamięci!/