Grób powstańca styczniowego w Mamowie

W czasie powstania styczniowego, w pobliżu wsi Mamowo, wykorzystując tutejsze trudno dostępne zabagnione tereny, w liczbie ok. 200 żołnierzy stacjonował oddział Jana Sendka, byłego urzędnika z Trok. Po wytropieniu przez wojska carskie, oddział został zmuszony do stoczenia bitwy z Rosjanami, w wyniku której stracił ponoć 15 poległych. Spoczęli oni w zbiorowej mogile, którą upamiętnia krzyż[1].

Krzyż znajduje się w polu, około 1,6 km na południe od wsi Mamowo. Stoi 15 metrów od polnej drogi na małym pagórku. W okresie walk powstańczych w tym miejscu znajdował się las. Prawdopodobnie w tej okolicy stoczono walkę. Krzyż jest betonowy, postawiony po 1921 roku. Wcześniej na tym miejscu stał krzyż drewniany. Wg przedwojennych dokumentów w mogile obok wsi Mamowo na skrzyżowaniu dróg znajdowała się mogiła powstańca Władysława Jabłońskiego i innych. W mogile może spoczywać więcej powstańców. Okoliczni mieszkańcy mówią nawet o 40.

[1] Połuknie w nurtach czasu, Wilno, Atkula 2012, str. 15

Inskrypcja

Tu spoczywają zwłoki bohatera poległego za wolność Ojczyzny w 1863 r.