Grób pułkownika Edwarda Juliusza Karpowicza w Solecznikach Małych

Na cmentarzu w Małych Solecznikach spoczywa emerytowany pułkownik Edward Juliusz Karpowicz (1841-1935).