Miejsce pochówku powstańców styczniowych w Stumbryszkach

W puszczy Zielonka w r. 1863 stacjonowa oddział Ignacego Leskowskiego (Ignacy z Gurszaczyzny). Pod koniec sierpnia 1863 r. w pobliżu Stubmryszek oddział rosyjski dowodzony przez rotmistrza Laptiewa napadł na oddział A. Mackiewicza i E. Lutkiewicza. Poległo 8 powstańców, wśród nich jeden oficer. Jak wspominają miejscowi mieszkańcy, w dworskiej stodole w Stumbryszkach żołnierze carscy przetrzymywali powstańców, następnie zaś ich powiesili. Powstańców pogrzebano na prawym brzegu rzeki Varupys. Ich liczba jest nieznana.