Grób uczestnika kampanii napoleońskiej Michała Wagnera w Solecznikach

Grób M. Wagnera mieści się na cmentarzu przy kościele w Solecznikach. Kościół obecnie funkcjonujący został wybudowany na miejscu kaplicy grobowej Wagnerów – wejście do krypty w prezbiterium. Karol F. Wagner, brat Michała,  osiedlając się w Solecznikach, zbudował w nich kaplicę i wystawił przy niej pomnik z kamienia, poświęcony pamięci brata Michała, oficera wojsk Wielkiego Księstwa Litewskiego, który poległ w boju pod Widzami w okręgu bracławskim w maju 1812 r.

Inskrypcja

Ku pamięci Michała Wagnera, oficera wojsk Wielkiego Księstwa Litewskiego. Poległ on na polu pod Widzami.  Zgasł w maju 1812 roku w wieku 25 lat. Poświęca kochający brat