POZOSTAŁOŚCI KAPLICY MICHAŁOWSKICH W ZUŁOWIE

POZOSTAŁOŚCI KAPLICY MICHAŁOWSKICH W ZUŁOWIE

W Zułowie za torem kolejowym można odnaleźć pozostałości wzniesionej w 1831 r. klasycystycznej kaplicy grobowej Michałowskich, wcześniejszych właścicieli Zulowa. Pochowano w niej marszałka szlachty święciańskiej Joachima Michałowskiego (zm. 1831) — po kądzieli pradziada Józefa Pilsudskiego. Spoczywały tu także szczątki jego żony Ludwiki z Taraszkiewiczów (zm. 1838) i syna Wiktora (zm. 1852). Byla to nieduża, aleWięcej oPOZOSTAŁOŚCI KAPLICY MICHAŁOWSKICH W ZUŁOWIE[…]

Kolumbarium w Tuskulanum

Kolumbarium w Tuskulanum

Obok 32 żołnierzy AK spoczywają tu przede wszystkim litewscy partyzanci, ale także dezerterzy z Armii Czerwonej, kolaboranci, uczestnicy mordów na Żydach czy też wreszcie – przestępcy kryminalni. Połączyła ich władza sowiecka. Wszyscy zginęli w latach 1944-1947. Zarówno wyrok, jak i okoliczności jego wykonania, miały na zawsze pozostać tajemnicą. Rodziny aż do końca istnienia ZSRR nieWięcej oKolumbarium w Tuskulanum[…]

Kapliczka upamiętniająca Stanisława Pczyckiego w Wielkim Siole

Kapliczka upamiętniająca Stanisława Pczyckiego w Wielkim Siole

„Według opowiadań miejscowych ludzi, wojskowy lotnik Stanisław Pczycki ukrywał się u swych krewnych i przyjaciół od chwili sowieckiego najazdu na Polskę. Gdy wojska radzieckie wycofywały się z Wilna w 1941 roku, ustępując niemieckiemu najeźdźcy, postanowił urządzić zasadzkę i zemścić się za swych pomordowanych kolegów. Niestety, został wykryty i zamordowany przez sowieckich żołdaków. Wkrótce po IIWięcej oKapliczka upamiętniająca Stanisława Pczyckiego w Wielkim Siole[…]

Kapliczka wzniesiona dla uczczenia powstańców 1831 r. oraz 1863 r. w Święcianach

Kapliczka stała w Święcianach na rozstaju dróg. Kapliczkę zbudowano dla uczczenia pamięci ks. Onufrego Łabucia, który zginął 31 marca 1831 r., oraz gen. Kazimierza Czechowicza, fundatora kościoła w Święcianach. Napisy były w j. polskim i litewskim. Kapliczka została zburzona na polecenie miejscowych władz w maju 1964 r. Odbudowano ją z inicjatywy Sąjūdisu według pierwowzoru. JednakżeWięcej oKapliczka wzniesiona dla uczczenia powstańców 1831 r. oraz 1863 r. w Święcianach[…]

Grób uczestnika powstania styczniowego Witolda Giedroycia w Suderwie

Grób uczestnika powstania styczniowego Witolda Giedroycia w Suderwie

Witold Giedroyć brał czynny udział w Powstaniu Styczniowym jako komisarz powiatu Wileńskiego. Rosjanie  aresztowaniu skazali go na karę śmierci, ale w drodze ułaskawienia został skazany na zesłanie na Syberię, m.in. do Irkucka. Towarzyszyła mu żona Stefania z domu Wołkówna. Rosjanie skonfiskowali majątek Korwie, który już nigdy nie powrócił do rodziny Giedroyciów. W r. 1872 władzeWięcej oGrób uczestnika powstania styczniowego Witolda Giedroycia w Suderwie[…]

Grób uczestnika kampanii napoleońskiej Michała Wagnera w Solecznikach

Grób M. Wagnera mieści się na cmentarzu przy kościele w Solecznikach. Kościół obecnie funkcjonujący został wybudowany na miejscu kaplicy grobowej Wagnerów – wejście do krypty w prezbiterium. Karol F. Wagner, brat Michała,  osiedlając się w Solecznikach, zbudował w nich kaplicę i wystawił przy niej pomnik z kamienia, poświęcony pamięci brata Michała, oficera wojsk Wielkiego Księstwa Litewskiego,Więcej oGrób uczestnika kampanii napoleońskiej Michała Wagnera w Solecznikach[…]

Grób weterana powstania styczniowego Romana Szwojnickiego – Alekny w Rodowie

Grób weterana powstania styczniowego Romana Szwojnickiego – Alekny w Rodowie

Roman Szwoynicki (Szwojnicki) ur. 21 grudnia 1845 w Rodach koło Krakinowa, gubernia kowieńska, zm. 13 stycznia 1915 w Radach – polski malarz. Artysta malarz, kuzyn Henryka Sienkiewicza, jego siostra była matką Melchiora Wańkowicza. Kształcił się w Instytucie Szlacheckim w Wilnie. Brał udział w powstaniu styczniowym, za co został uwięziony i zesłany w głąb Rosji. PoWięcej oGrób weterana powstania styczniowego Romana Szwojnickiego – Alekny w Rodowie[…]

Kaplica gen. WP Daniela Konarzewskiego w Punżankach

Kaplica gen. WP Daniela Konarzewskiego w Punżankach

Pochowany tutaj jest Daniel Konarzewski, uczestnik wielu konfliktów zbrojnych pocz. 20 wieku, generał dywizji Wojska Polskiego. Daniel Konarzewski, herbu Pobóg (ur. 21 sierpnia 1871 w Petersburgu, zm. 3 kwietnia 1935 w Warszawie)[1] – polski dowódca wojskowy, pułkownik Armii Imperium Rosyjskiego i generał dywizji Wojska Polskiego, uczestnik wojen: rosyjsko-japońskiej, I światowej, wojny polsko-ukraińskiej i polsko-bolszewickiej orazWięcej oKaplica gen. WP Daniela Konarzewskiego w Punżankach[…]