Grób żołnierza AK Aleksandra Bukowskiego ps. Bohun w Święcianach

Aleksander Bukowski, ps. Bohun z 4 Brygady AK „Narocz”, poległ w walkach o wyzwolenie Wilna 7 lipca 1944 r.

Inskrypcja

Bukowski Aleksander „Bohun”, żołnierz AK IV Brygady, zginął w walce za Ojczyznę pod Wilnem 7.VII.1944, III