Tablica pamiątkowa na gmachu szkoły, do której uczęszczał Franciszek Żwirko w Święcianach

Tablicę ku czci polskiego lotnika Franciszka Żwirki odsłonięto wkrótce po jego śmierci, na budynku szkoły w której rozpoczynał naukę. Obecnie jest to szkoła im. Žemaitisa. W czasach sowieckich tablicę tę pokryto tynkiem. Fundacja Kultury Polskiej na Litwie, przy poparciu mera miasta, doprowadziła do przywrócenia tablicy. Tynk usunięto i tablica znów ujrzała światło dzienne. U góry płaskorzeźba samolotu, poniżej tekst inskrypcji.

Inskrypcja

Ku czci / i pamięci porucznika pil. / FRANCISZKA ŻWIRKI / ur. w Święcianach, inż. / konstruktora STANISŁ. WIGURY którzy zwycięstwem w rajdzie / międzynarodowym dn. 27 VIII 1932 / roku w Berlinie przyczynili się / do sławy lotnictwa polskiego / zginęli śmiercią lotników 11 IX / tego roku. Tę tablicę ufundowa / li obywatele miasta i powiatu święciańskiego byś ty młodzieży / z ducha ich bohaterstwa czerpała / siły do wielkich czynów ku / chwale imienia polskiego /