Grób żołnierza Wojska Polskiego Leona Kowalskiego w Podbrodziu

Na cmentarzu w Podbrodziu spoczywa Kowalski Leon, ogniomistrz w stanie spoczynku artylerii konnej, 1898-8.V.1937.[1] Grób ogniomistrza Artylerii Konnej, zmarłego w 1937 r. jest ostatnim śladem po stacjonującym tu niegdyś 3 Dywizjonie Artylerii Konnej Wojska Polskiego[2].

[1] http://www.archiwumwilenskie.lt/archiwum/thumbnails.php?album=233

[2] http://www.podbrodzie.info.pl/index.php?pid=2&sub=getTrasa&trasaid=2 dostęp 2017 01 18 godz. 09:15