Groby żołnierzy AK w Podbrodziu

Wg. prof. J. Wołkonowskiego w Podbrodziu w grobach indywidualnych na cmentarzu spoczywa co najmniej kilku żołnierzy AK. 24 04 1944 r. między Święcianami a Podbrodziem (8 km. od stacji) w czasie akcji 5 Brygada AK napadła na pociąg niemiecki. Poległ NN ps. Jastrząb. Miejsce pochówku nieznane.