Groby polskich żołnierzy zmarłych w obozie dla internowanych w Olicie

Na cmentarzu w Olicie pochowano w kwaterze żołnierzy litewskich nieustaloną liczbę żołnierzy-jeńców polskich, więzionych jesienią 1939 r. w obozie jenieckim w Olicie. Pracownicy ROPWiM w czasie wyjazdu służbowego 12-16 XI 2007 r. znaleźli miejsce prawdopodobnego pochówku tych żołnierzy. Kwatera żołnierzy litewskich znajduje się w prawej części cmentarza, przy samym murze. Ma ona układ nieregularny. Są na niej dwa obiekty odpowiadające opisowi miejsca pochówku polskich żołnierzy. Pierwsze takie miejsce znajduje się na samym początku kwatery litewskiej – w polu grobowym po prawej stronie ścieżki są trzy krzyże – dwa metalowe litewskie oraz jeden metalowy rzeźbiony, usytuowany na niewielkim cokole. Drugie miejsce znajduje się kilka kroków dalej, po tej samej stronie ścieżki, za kwaterą (usytuowaną pod kątem prostym do kwatery opisanej wyżej), liczącą 4 krzyże. Jest to kamienny postument z prostym metalowym krzyżem. Krzyż jest ułamany i stoi oparty o postument.

Opis obiektu:  Zbiorowy grób żołnierzy polskich usytuowany w kwaterze żołnierzy litewskich z lat 1919-1920. Cokół z krzyżem, wizerunek Matki Boskiej i napis.

Inskrypcja

Tutaj pochowani żołnierze polscy zmarli z ran na ziemi olickiej