Groby powstańców styczniowych na Jasnej Górce

Pochowani tu nieznani powstańcy, którzy polegli w walkach z armią rosyjską w l. 1863–1864: 2 powstańców poległo 21 kwietnia 1863 r. w bitwie pod Ginietynami, 17 powstańców poległo w dn. 17 maja 1863 r. w pobliżu wsi Skaistakalnis (Jasna Górka), 4 powstańców poległo 19 lipca 1864 r. w lesie Ragówskim (Raguvos miškas) oraz nieustalona liczba powstańców, którzy polegli w dn. 18 stycznia i 25 maja 1864 r. w lesie Ragówskim. Według relacji starych mieszkańców, przekazywanych z pokolenia na pokolenie, spoczywa tutaj 7 księży.

Upamiętnienie o wielkości 6 x 6 m, ogrodzone metalowym płotem. Obok wzniesiony w 1971 r. słup kapliczny, składający się z 3 słupów (architekt V. Gabriūnas). Pomnik z ciosanego granitu, z żeliwnym krzyżem. Bez napisów.