Groby rodziny Jeleńskich uczestników powstania styczniowego w Skorbucianach

W pobliżu kaplicy w Skorbucianach znajduje się nagrobek Anny Jeleńskiej i jej przedwcześnie zmarłych dzieci. Najstarsi synowie pani Jeleńskiej, uczestnicy powstania styczniowego, byli ostatnimi  właścicielami Skorbucian z tego rodu. Napis na kamieniu jest już nieczytelny.