Wotum – ryngraf 7 BP AK na kościele w Skorbucianach

W dn. 18 kwietnia 1944 r. miała miejsce bitwa 7 BP AK z silnym oddziałem niemieckim. W 1991 r.(?) w skorbuciańskim kościele odsłonięto i poświęcono tablicę ku czci żołnierzy 7 BP AK. Trzy dni maja – 13, 14 i 15 – przypomniały mieszkańcom Wileńszczyzny o tych, którzy w latach 1944-45 oddali swe życie w walkach o wolność. Za sprawą osób, zrzeszonych w Światowym Związku AK w Warszawie Okręgu Wileńskiego, zrealizowano projekt, którego celem było uczczenie pamięci poległych w walkach.

„Jest to nasze żołnierskie pożegnanie z kolegami tutaj pochowanymi” – tak o przedsięwzięciu mówił prezes i pomysłodawca przedsięwzięcia Janusz Bohdanowicz (żołnierz AK, „Czortek”). W kościołach w Skorbucianach, Kolonii Wileńskiej oraz Koleśnikach zostały zawieszone wota-ryngrafy, upamiętniające poległych w latach 1944-45. Na cmentarzach przy świątyniach w tych miejscowościach znajdują się kwatery żołnierzy AK: w Skorbucianach – z 7 Brygady Wileńskiej AK; w Kolonii Wileńskiej – 3 Brygady; Koleśnikach – 6 Brygady. „Nie zdążyliśmy na czas przygotować ryngrafu i upamiętnić kolegów pochowanych w Kalwarii Wileńskiej, którzy zginęli w bitwie pod Krawczunami” – mówił Bohdanowicz[1]. U góry wizerunek Matki Boskiej, pod nim nazwa miejscowości, poniżej symbol Polski Walczącej.

[1] http://www.tygodnik.lt/201221/wiesci3.html, dostęp 28 09 2016

Inskrypcja

MATKO BOŻA OSTROBRAMSKA / PROSIMY CIĘ / O ŁASKĘ, ABY PAMIĘĆ O NICH / BYŁA WIECZNA. / Oddział „Żuka” 28.08.1943 – 06.12.1943 / Brygada „Wilhelma” 02.02.1944 – 18.07.1944 / Oddział „Gozdawy” 27.06.1944 – 10.07.1944 / Oddział 7. „Wilhelma” 15.09.1944 – 15.07.1945/