Groby żołnierzy Wojska Polskiego w Starych Oranach

Na cmentarzu w Starych Oranach znajdują się 2 pojedyncze groby żołnierzy polskich .

Inskrypcja

Lenkų kareivis [tł.: żołnierz polski]