Kryjówka powstańców styczniowych w Taruszkach

W miejscowości Taruszki w r. poniewieskim do dzisiaj lokalni mieszkańcy opowiadają o zlokalizowanej niegdyś w tych okolicach przy Wzgórzu Powstańców kryjówce z okresu powstania styczniowego.