Głaz upamiętniający przywódcę powstania styczniowego ks. A. Mackiewicza w Święciuliszkach

Upamiętnienie litewskie w postaci głazu z tabliczką.

Inskrypcja

Antanas Mackevičius. 1853-1863 kunigavo Krekenavoje ir Paberžėje. Iš sakyklų kvietė valstiečius sukiliman. Jis vienas pirmųjų Lietuvoje, Krekenavos miškuose 1863 m. iškėlė sukilimo vėliavą ir vadovavo sukilėliams kovoje už laisvę, žemę, šviesesnį gyvenimą... (tł.: Antoni Mackiewicz. 1853-1863 był pasterzem w Krakinowie i Podbrzeziu. Z ambony nawoływał, by chłopi dołączyli się do powstania. Jako jeden z pierwszych na Litwie, w lasach Krakinowskich w 1863 r. wzniósł sztandar powstańczy i dowodził powstańcami w walce o wolność, ziemię, światlejszą przyszłość)