Grób żołnierza WP Tymoteusza Suginowa w Oranach

Tymoteusz Sudinow – kapral 4 kompanii 77 Pułku  Piechoty, zginął  9 stycznia 1920 r.

Inskrypcja

Ś.P. / TYMOTEUSZ SUGINOW / KPR. 4 KOMP. 77 PP. / + 9.I.1920