Grób żołnierza WP Zygmunta Dobrowolskiego

Zygmunt Dobrowolski – kapral sztab.1.Dywizji Litewsko-Białoruskiej, poległ 16 lipca 1920 pod Oranami w walkach z bolszewikami.

Inskrypcja

Ś.P. / Zygmunt Dobrowolski / kpr. Dyw. Lit. – Biał. / + 16.VII.1920