Kwatera żołnierzy WP w Marcinkiańcach

Groby obmurowane, krzyże cementowe, napisy czytelne. W kwaterze spoczywa 7 legionistów z 1920 r., żołnierz, który zginął w 1938 r. oraz para małżeńska Faltynowskich. Groby zachowały się do czasów obecnych, w 1996 r. zostały poddane renowacji przez dr. Janusza Smazę.

W kwaterze pochowani:

Władysław Jarociński, strzelec 205 Pułku Piechoty, poległ w 1920 r.

Władysław Karcz, ułan 1 p. Strz. K., poległ 1920

Lisiecki Józef, strzelec 203 p. p., poległ 1920

Nieznany /poległ 1920

Obrusiewicz Stefan, strz. 205 p. p., poległ 1920

Stępień Antoni, strz. 1 B. Kiel., poległ 1921

Stanisław Serafin / kapral K.O.P. z baonu „Orany” / poległ w dniu 11.III.1938 r.

Nieznany /poległ 1920