Przedwojenny pomnik J. Piłsudskiego w Zułowie

W okresie międzywojennym na terenie dworku w Zułowie był ustanowiony pomnik J. Piłsudskiego. Zdjęcie pomnika jest dostępne w zbiorach Narodowego Archiwum Cyfrowego:

https://audiovis.nac.gov.pl/obraz/147789/56b2a5b526490cfe9f3ee9d0614705f3/