Niemiecki obóz zagłady w Kownie

Fort IX to jedno z umocnień obronnych dawnej twierdzy kowieńskiej. Po 1926 r. mieściło się tu więzienie dla przeciwników reżimu Antanasa Smetony. W latach 1941-1944 hitlerowcy urządzili tu obóz zagłady dla mężczyzn i kobiet. Oficjalna nazwa brzmiała Fabrik nr 1005B. Miał on 15 podobozów. Zamordowano w nim 80-100 tys. ludzi (wg. prof. M. Jackiewicza ok. 50 tys.), głównie Żydów z Litwy, lecz także Polaków i jeńców radzieckich. Zamordowanych w IX Forcie Żydów, Rosjan i Polaków upamiętnia monumentalny pomnik.