Pomnik ks. A. Mackiewicza, dowódcy powstania styczniowego

Upamiętnienie litewskie. Tablica z drewna z napisem, świadczącym, że w domu Widugirisa w 1863 r. zatrzymał się jeden z przywódców powstania styczniowego ks. Antoni Mackiewicz.

Inskrypcja

1863 / čia, VELNIAKIŲ km. / J. VIDUGIRIO / NAMUOSE / BUVO SUSTOJĘS / A. MACKEVIČIUS / JIE ATGAIVINO LAISVĖS ILGĖSĮ / (tł.: 1863 / Tu we wsi Wielniaki w domu J. Widugirisa przebywał A. Mackiewicz. Oni przywrócili nam tęsknętę za wolnością)