Głaz upamiętniający powstanie styczniowe w Poistrzu

Upamiętnienie litewskie. Głaz z tabliczką informacyjną o bitwie w pobliżu dworu Majówka  w dn. 18 września (lub 30 maja wg. in. kalendarza) 1863 r. Głaz ustanowiony przez lokalną wspólnotę w 1989 r. W dniu 18 września 1863 r. w pobliżu dworu Gegužinė (Majówka) jednostki wojska carskiego napadły na oddział powstańcy Antoniego Mackiewicza, liczący ok. 400 powstańców. W bitwie poległo 19 powstańców[1].

[1] GAIDELIENĖ J., Žygis dviračiais 1863 metų sukilėlių takais Paįstrio apylinkėse, http://www.voruta.lt/zygis-dviraciais-1863-metu-sukileliu-takais-paistrio-apylinkese/

Inskrypcja

1863 m. Rugsėjo 18 d./ Sukilelių kautynėms atminti Na pamięć o bitwie powstańczej 18 września 1863 r.