Pomnik przywódcy powstania styczniowego Antoniego Mackiewicza w Kownie

Upamiętnienie litewskie, w miejscu stracenia przywódcy powstania styczniowego w Kownie.

Antoni Mackiewicz (Antanas Mackevičius) ur. 1826 lub 1828 w Cytowianach na Żmudzi, zm. 28 lub 16 grudnia 1863 w Kownie – polski i litewski duchowny katolicki, inicjator powstania styczniowego 1863–64 na Litwie, organizator i dowódca oddziału partyzanckiego. Patriota polski i litewski. Ukończył studia na uniwersytecie w Kijowie. W 1850 przyjął święcenia kapłańskie. Był znanym kaznodzieją wileńskim. Działalność duszpasterską i społeczną rozwinął pracując na Żmudzi. Po wybuchu powstania styczniowego zorganizował w Podbrzeziu w powiecie poniewieskim pierwszy oddział powstańczy na Litwie, Pułk Podbrzeski. Początkowo pod rozkazami Dłuskiego, następnie Sierakowskiego, potem na czele samodzielnego oddziału chłopskiego brał udział w dziesiątkach potyczek. Ujęty przez Rosjan, został w Kownie stracony przez powieszenie. Pamięć o ks. Antonim Mackiewiczu kultywowana jest na Żmudzi. W Podbrzeziu (obecnie w rejonie kiejdańskim), w domu księdza znajduje się Muzeum Powstania Styczniowego. W Warszawie od 1938 r. jego imię nosi ulica w dzielnicy Praga-Północ.

Opis: pomnik ustawiono w 1966 r. Autorzy – architekt T. Šešelgienė i rzeźbiarze A. Vozlingaitė, A. Smilga.

Inskrypcja

„ŠIOJE VIETOJE/ BUVO/ NUŽUDYTAS/ ANTANAS/ MACKEVIČIUS/ (1826-1863)/ VIENAS/ ŽYMIAUSIŲ/ 1863-JŲ METŲ/ SUKILIMO VADŲ“ (tł.: W tym miejscu został stracony Antoni Mackiewicz (1826-1863), najwybitniejszy dowódca powstania styczniowego)