Pomnik żołnierzy polskich w Hoduciszkach

Na cmentarzu w Hoduciszkach znajduje się dużo grobów żołnierzy niemieckich. Po grobach polskich na końcu cmentarza nie ma już śladu. Pozostał tylko pomnik w kształcie otwartej księgi. W okresie od 22 sierpnia do 2 września 1996 r. trwały prace na cmentarzu przy pomniku legionistów.

Pomnik wzniesiony przez mieszkańców Hoduciszek w 1930 r., ma kształt lekko pochylonej, rozłożonej księgi, położonej bezpośrednio na ziemi. Wykonany z betonu. Wymiary: szer. 140 cm, głęb. 100 cm, gr. 10-25 cm. Strony pokryte są tekstem kutym wgłębnie.

Inskrypcja

lewa: Poległym żołnierzom / za / Ojczyznę / 75, 165 pp. WP / 1920 // prawa: Społeczeństwo / Hoduciszek/ 1930 rok