Miejsce pochówku jeńców wojennych w Szawlach

Podczas badań archiwalno-historycznych w księdze zmarłych w obozie jenieckim zostały zidentyfikowane 33 polskie nazwiska (10 cywilów, 18 – bez stopnia), 6 żołnierzy. Pochowani w okresie maj – wrzesień 1945.

Ww. osoby były więzione w Szawlach, w obozie jeńców wojennych NKWD Nr 294, czynnym w l. 1945-1948 r. Zmarli pochowani w Szawlach, na II cmentarzu jeńców II WŚ przy ul. Vaidoto / Žemaitės. Spoczywa tu ponad 415 jeńców wojennych (w większości pochodzenia niemieckiego). Na płytach nagrobnych widnieją nazwiska tylko części pochowanych tam osób.

Nr z księgi cmentarnej Nazwisko, imię Rok urodzenia Narodowość Data zdonu Stopień Data pochówku Nr grobu, kwatery
13 Wobrzyniec Feliks 1910 Polak 09 05 1945 Żołnierz 10 05 1945 138/492/4
22 Gockowski Franciszek 1901 Polak 06 07 1945 Cywil 07 07 1945 217/586
23 Woszniewski Franciszek 1896 Polak 19 06 1945 Cywil 20 06 1945 174/606
72 Mering Bernard 1900 Polak 15 06 1945 Cywil 16 06 1945 163/1127
73 Muncki Anton 1907 Polak 14 06 1945 Cywil 15 06 1945 160/1128
74 Bergański Jan 1897 Polak 05 06 1945 Cywil 06 06 1945 119/1129
75 Zibert Fridrich 1896 Polak 30 05 1945 Cywil 01 06 1945 91/1134
76 Wolski Władysław 1908 Polak 09 06 1945 cywil 10 06 1945 170/1138
77 Szewka Aloizy 1904 Polak 24 06 1945 Podoficer 25 06 1945 187/1171
78 Pozorski Bronisław 1904 Polak 19 06 1945 Podoficer 20 06 0945 175/1200
79 Szteba Jan 1898 Polak 08 06 1945 Podoficer 09 06 1945 134/1267
80 Chmurziński Ksawery 1894 Polak 09 06 1945 Bez stopnia 10 06 1945 141/1374
81 Szimański Leon 1902 Polak 22 07 1945 Bez stopnia 23 07 1945 247/1389
83 Szukolkowski Kazimir 1907 Polak 15 07 1945 Bez stopnia 16 07 1945 236/1452
84 Elias Teodor 1987 Polak 02 06 1945 Bez stopnia 03 06 1945 107/1451
85 Grzękowicz Stanisław 1901 Polak 15 05 1945 Bez stopnia 16 05 1945 42/1468
86 Baranowski Josef 1907 Polak 14 06 1945 Bez stopnia 15 06 1945 159/1483
87 Jakubowski Władysław 1905 Polak 04 06 1945 Bez stopnia 05 06 1945 112/1491
88 Pakura Wiktor 1899 Polak 04 07 1945 Bez stopnia 05 07 1945 209/1494
89 Jakubek Robert 1905 Polak 22 07 1945 Bez stopnia 23 07 1945 248/1504
90 Literski Franciszek 1900 Polak 27 05 1945 Bez stopnia 28 05 1945 72/1525
91 Bojanowski Josef 1906 Polak 24 05 1945 Bez stopnia 25 05 1945 60/1590
92 ?rot Bernard 1900 Polak 06 06 1945 Bez stopnia 07 06 1945 126/1554
93 Liukowicz Wiktor 1900 Polak 04 06 1945 Bez stopnia 05 06 1945 111/1592
94 Butowski Leon 1900 Polak 06 05 1945 Bez stopnia 07 05 1945 17/1605
95 Hirsz Paweł 1903 Polak 22 07 1945 Bez stopnia 23 07 1945 249/1737
97 Schelltz Jan 1902 Polak 20 05 1945 Bez stopnia 21 05 1945 46/1864
119 Cinko Feliks 1901 Polak 22 05 1945 Bez stopnia 23 05 1945 54/2200
120 Flisikowski Aleksandr 1901 Polak 05 07 1945 Bez stopnia 06 07 1945 214/2231
202 Rekowski Bronisław 1927 Polak 30 08 1945 cywil 31 08 1945 330/1232
203 Biczkowski Benon 1907 Polak 28 08 1945 wolkssturm 28 08 1945 331/1766
204 Adamnicz Jan 1905 Polak 11 08 1945 żołnierz 12 08 1945 296/1783
209 Wenzel Jan 1923 Polak 05 09 1945 Cywil 06 09 1945 343/2175