Grób Mieczysława Nowickiego

Mieczyław Nowicki, ułan 1. szwadronu 11. pułku, zginął 24 maja 1919 r.

Inskrypcja

Ś P / MIECZYSŁAW / NOWICKI / UŁAN I SZW. 11 PUŁ. / 24 - V -1919 //.