Grób Jana Feliksa

Jan Feliks, kapral 3. Szwadronu 11. Pułku, zginął 17 czerwca 1919 r.

Inskrypcja

Ś P / JAN / FELIKS / KAPR. 3 SZW. 11 PUŁ. / 17-VI-1919 //.