Grób Józefa Chojnackiego

Józef Chojnacki, szeregowy 7. Kompanii 1. Pułku Piechoty Legionów, zginął 1 czerwca 1919 r.

Inskrypcja

Ś P / JÓZEF / CHOJNACKI / SZER. 7 KOM. 1 P.P. LEG. / 15-VI-1919 //.