Grób Stanisława Adamczyka

Stanisław Adamczyk, szeregowy 6. Pułku Piechoty Legionów, zginął 30 kwietnia 1919 r.

Inskrypcja

Ś P / STANISŁAW / ADAMCZYK / SZER. 6 P. P. LEG. / 30 - IV - 1919 //