Grób Wacława Orłowskiego

Wacław Orłowski, szeregowy 1. dywizji piechoty Legionów, zginął 6 maja 1919 r.

Inskrypcja

Ś P / WACŁAW / ORŁOWSKI / SZER. I DYW. PIECH. LEG. / 6-V-1919 //.