Grób żołnierza WP Aleksego Chrzanowskiego

Aleksy Chrzanowski, szeregowy  205 Pułku Piechoty, poległ w walkach z Litwinami 3.X.1920 pod Oranami.

Inskrypcja

ś. p. / aleksy Chrzanowski / szer. 3 komp. 205 p.p. /+ 3.X.1920