Grób żołnierza WP Wasyla Chodźko

Wasyl Chodźko z 23 Batalionu Korpusu Ochrony Pogranicza “Orany” – (Baon KOP “Orany”), zginął z pogranicznych potyczkach z Litwinami 25.II.1923 r.

Inskrypcja

Ś.P./ WASYL CHODŹKO / SZER. BSCELN. / + 25.II.1923 /