Grób żołnierza WP Ignacego Bukinasa

Bukenas Ignacy (na krzyżu błędnie – Bukinas), szer. 205.p.p. pl. 3.X.1920 Orany[1] (połegł w walkach z Litwinami)

[1] http://www.stankiewicze.com/index.php?kat=28&sub=341

Inskrypcja

Ś.P. / Ignacy Bukinas / szereg. 10 KOMP. 205 PP / + 3.X.1920 /