Mogiły powstańców styczniowych w Twereczu

Jedna mogiła nieznanego powstańca znajdowała się w parku miejscowego majątku. Na cmentarzu w Twereczu pochowany był przywódca oddziału powstańczego Jelski, który po rozbiciu jego partii przez Rosjan popełnił samobójstwo. Później zwłoki jego zostały stąd zabrane i złożone w majątku Widzki Dwór. Po pewnym czasie władze rosyjskie obawiając się, że powstańcy zwłoki wykradną, zabrali je iWięcej oMogiły powstańców styczniowych w Twereczu[…]

Grób majora Wojsk Polskich Macieja Kątkowskiego  w Sieniszkach

Grób majora Wojsk Polskich Macieja Kątkowskiego w Sieniszkach

Maciej Kątkowski ur. dn. 27 lutego 1768 r. Major byłych Wojsk Polskich. Zmarł 6 marca 1837 r.  Pochodził ze słynnego rodu szlacheckiego Kątkowskich. Mieszkał w majątku Sieniszki w r. ignalińskim. Jego syn ,Michał Jan Stanisław Henryk , ur. 26. 09. 1805, syn szlachetnych Macieja majora byłych wojsk polskich i Anny Kątkowskich małżonków w 1816 r. został razem z ojcemWięcej oGrób majora Wojsk Polskich Macieja Kątkowskiego w Sieniszkach[…]

Groby powstańców styczniowych na cmentarzu w Mińczy

Groby powstańców styczniowych na cmentarzu w Mińczy

W puszczy, w pobliżu wsi Mińcza znajduje się cmentarz, na którym spoczywają powstańcy styczniowi pochowani potajemnie. W dniu 13 sierpnia 2013 r. w 150. rocznicę wybuchu powstania proboszcz parafii pw. św. Jerzego z Taurog Bronius Šlapelis poświęcił słup kapliczny ku czci powstańców na cmentarzu w Mińczy, wyrzeźbiony przez dr. Romualdasa Šimkūnasa.

Rzeźba i krzyż upamiętniające represje popowstaniowe wobec ludności cywilnej w Mińczy

Rzeźba i krzyż upamiętniające represje popowstaniowe wobec ludności cywilnej w Mińczy

W centrum wsi Mińcza znajduje się drewniana figura przydrożna. Przedstawiająca osobę z rękami wzniesionymi nad głową, w których trzyma znicz. Napis na cokole rzeźby jest wyłącznie w j. litewskim, bardzo wyraźna jest data „1863”. Jak wynika z relacji Pawła Lekkiego, rzeźba – kapliczka została wystawiona dla upamiętnienia zsyłki ludności wsi na Syberię po powstaniu styczniowym.Więcej oRzeźba i krzyż upamiętniające represje popowstaniowe wobec ludności cywilnej w Mińczy[…]

Tablica epitafijna uczestnika powstania listopadowego Stanisława Bortkiewicza w Mielegianach

W Mielegianach w kościele pw. Jana Chrzciciela w prezbiterium mieści się tablica epitafijna Stanisława Bortkiewicza, uczestnika powstania listopadowego. Tablica marmurowa w prezbiterium kościoła. Stanisław Bortkiewicz, podkomorzy pow. zawilejskiego, był uczestnikiem powstania listopadowego. Brał udział wraz z ks. Łabuciem w ataku na Święciany. Po zajęciu miasta przez powstańców wszedł w skład tymczasowego komitetu powiatowego, który wWięcej oTablica epitafijna uczestnika powstania listopadowego Stanisława Bortkiewicza w Mielegianach[…]