Tablica epitafijna uczestnika powstania listopadowego Stanisława Bortkiewicza w Mielegianach

W Mielegianach w kościele pw. Jana Chrzciciela w prezbiterium mieści się tablica epitafijna Stanisława Bortkiewicza, uczestnika powstania listopadowego. Tablica marmurowa w prezbiterium kościoła. Stanisław Bortkiewicz, podkomorzy pow. zawilejskiego, był uczestnikiem powstania listopadowego. Brał udział wraz z ks. Łabuciem w ataku na Święciany. Po zajęciu miasta przez powstańców wszedł w skład tymczasowego komitetu powiatowego, który wWięcej oTablica epitafijna uczestnika powstania listopadowego Stanisława Bortkiewicza w Mielegianach[…]

Kwatera żołnierska żołnierzy polskich w Duksztach Starych

Kwatera żołnierska żołnierzy polskich w Duksztach Starych

Na cmentarzu obok cerkwi w  Duksztach Starych  spoczywają obrońcy Ojczyzny, którzy podążając na północny-wschód wyzwolili Dyneburg (przekazali go Łotwie), są to też prochy poległych w tych okolicach we wrześniu i grudniu 1919 r. (z 5 i 7 Pułku Piechoty Legionów).  Nekropolia była prawie całkowicie zniszczona, od kilkanaście lat temu prace przy odnowieniu kwatery rozpoczął ZwiązkuWięcej oKwatera żołnierska żołnierzy polskich w Duksztach Starych[…]

Groby legionistów polskich w Bogdaniszkach

Groby legionistów polskich w Bogdaniszkach

Na cmentarzu w Bogdaniszkach znajduje się stary pomnik z polskim napisem, ustawiony obok mogił, w których spoczywają prochy przywiezionych tu 12 polskich legionistów, poległych w walkach o Wilno w latach 1919-20.[1] Jednym z nich jest legionista Czesław Prewysz – Kwinto, ochotnik 13. Pułku Ułanów Wileńskich, urodzony w Kimborciszkach  4 stycznia 1897 r. Zmarł w Łohojsku 20Więcej oGroby legionistów polskich w Bogdaniszkach[…]

Krzyż upamiętniający ofiary policji niemieckiej w Bartkiszkach

Krzyż upamiętniający ofiary policji niemieckiej w Bartkiszkach

Monument ustanowiony w 2016 r.  staraniem ZG ZPL. Kamienny krzyż z czarnego granitu, bo obu stronach płyty z inskrypcjami. Na cmentarzu we wsi Bartkiszki (założonym przez księdza Adolfa Trusewicza) ustawiony krzyż upamiętniający rozstrzelanych i pochowanych tu w r. 1941 r. 18 chłopców z ich nauczycielem z Ziemi Smołweńskiej, którzy tutaj walczyli o Polskę[1]. Powzięli oni ryzykownyWięcej oKrzyż upamiętniający ofiary policji niemieckiej w Bartkiszkach[…]