Groby powstańców styczniowych na cmentarzu w Mińczy

W puszczy, w pobliżu wsi Mińcza znajduje się cmentarz, na którym spoczywają powstańcy styczniowi pochowani potajemnie. W dniu 13 sierpnia 2013 r. w 150. rocznicę wybuchu powstania proboszcz parafii pw. św. Jerzego z Taurog Bronius Šlapelis poświęcił słup kapliczny ku czci powstańców na cmentarzu w Mińczy, wyrzeźbiony przez dr. Romualdasa Šimkūnasa.