Cmentarz żołnierzy Wojska Polskiego z 1920 r. w Podbrodziu

Cmentarz żołnierzy Wojska Polskiego z 1920 r. w Podbrodziu

W Podbrodziu były dwa cmentarze: wojenny i wojenno-garnizonowo-cywilny. Według planu z 1930 r. cmentarz żołnierzy Wojska Polskiego znajdował się obok cmentarza niemieckiego, przy drodze z Podbrodzia do Kiemeliszek. Znajdowały się tam 24 groby, z tym że w grobie nr 9 pochowano dwóch żołnierzy NN. Wg. danych Rejestru Dóbr Kultury spoczywają tu żołnierze Wojska II Rzeszy,Więcej oCmentarz żołnierzy Wojska Polskiego z 1920 r. w Podbrodziu[…]

Groby powstańców styczniowych na cmentarzu w Mińczy

Groby powstańców styczniowych na cmentarzu w Mińczy

W puszczy, w pobliżu wsi Mińcza znajduje się cmentarz, na którym spoczywają powstańcy styczniowi pochowani potajemnie. W dniu 13 sierpnia 2013 r. w 150. rocznicę wybuchu powstania proboszcz parafii pw. św. Jerzego z Taurog Bronius Šlapelis poświęcił słup kapliczny ku czci powstańców na cmentarzu w Mińczy, wyrzeźbiony przez dr. Romualdasa Šimkūnasa.

Cmentarz z grobami ofiar pacyfikacji w Gumbie

Cmentarz z grobami ofiar pacyfikacji w Gumbie

Cmentarzyk ofiar pacyfikacji mieści się tuż przy drodze leśnej z Gudełek do Gumby. Pięć nagrobków z nazwiskami pomordowanych rodzin. Ogrodzony niskim, drewnianym płotem. W 2014 r. stowarzyszenie Odra – Niemen (w ramach projektu „Ocalić od zapomnienia”) we współpracy z samorządem rejonu solecznickiego postawiło sześć mniejszych krzyży i jeden duży. Cmentarzyk został wyświęcony podczas oficjalnej uroczystości 29Więcej oCmentarz z grobami ofiar pacyfikacji w Gumbie[…]

Cmentarzyk polskich ofiar w Glinciszkach

Cmentarzyk polskich ofiar w Glinciszkach

Zbrodnia w Glinciszkach – wydarzenia, do których doszło 20 czerwca 1944 r., kiedy to litewski oddział pomocniczy policji niemieckiej zastrzelił 38 mieszkańców Glinciszek. Był to odwet za śmierć czterech litewskich policjantów w starciu z 5 Wileńską Brygadą AK, dowodzoną przez Zygmunta Szendzielarza „Łupaszkę”, która niedługo przedtem przebywała w majątku Glinciszki. Znaczną część ofiar stanowiły kobietyWięcej oCmentarzyk polskich ofiar w Glinciszkach[…]

Głaz w miejscu bitwy powstańców styczniowych w Ginietynach

Głaz w miejscu bitwy powstańców styczniowych w Ginietynach

Upamiętnienie litewskie. Miejsce bitwy w Ginietynach upamiętnia głaz z napisem w języku litewskim, ustawiony w tym miejscu z inicjatywy krajoznawców 29 września 1989 r. W pobliżu głazu znajduje się cmentarz wiejski, na którym spoczywają bohaterzy tamtych wydarzeń. Dnia 21 kwietnia 1863 r. oddział rosyjski majora Kawra, złożony z kilku kompanii piechoty, szwadronu ułanów i kozaków,Więcej oGłaz w miejscu bitwy powstańców styczniowych w Ginietynach[…]

Krzyż upamiętniający miejsce pochówku partyzantów AK w Dajnowie

Krzyż upamiętniający miejsce pochówku partyzantów AK w Dajnowie

Przed Wielkanocą 1945 roku doszło w Dajnowie do potyczki partyzantów polskich i litewskich z oddziałem NKWD. Poległo wtedy 5 Polaków i 5 -7 Litwinów. Znane jest tylko nazwisko jednego Litwina, który był tłumaczem: Krukaitis. Pochowano ich w Dajnowie bez trumien. Osoby: wg. Kazimierza Korkucia ps. „Ślązak” leżą tam m. in. ojciec i syn pochodzący zWięcej oKrzyż upamiętniający miejsce pochówku partyzantów AK w Dajnowie[…]