Dąb i stela w hołdzie Sybirakom

Dąb i stela w hołdzie Sybirakom

W 92 rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 roku, 15 sierpnia w Zułowie – miejscu urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego – obchodząc Święto Wojska Polskiego i sławną wiktorię w Alei Pamięci Narodowej zostały zasadzone trzy kolejne dęby i ustawione stele ku czci „cudu nad Wisłą”, w hołdzie Sybirakom oraz uczczenia setnej rocznicy powstania Harcerstwa Polskiego na Wileńszczyźnie. DąbWięcej oDąb i stela w hołdzie Sybirakom[…]

Dąb i stela pamięci uczestników Powstania Warszawskiego

Dąb i stela pamięci uczestników Powstania Warszawskiego

W maju 2012 roku w Alei Pamięci w Zułowie harcerze wraz z gośćmi z Polski zasadzili dąbek ku czci chłopaków z „Parasola”, z batalionu „Zośka” i tysięcy innych powstańców. Stanęła też stela poświęcona uczestnikom Powstania Warszawskiego. Zniszczone, zrównane z ziemią ukochane miasto – stolica, 16 tysięcy poległych żołnierzy, tysiące wymordowanych cywilów, których rozwścieczony wróg używałWięcej oDąb i stela pamięci uczestników Powstania Warszawskiego[…]

Dąb i stela pamięci ofiar Zbrodni Katyńskiej

Dąb i stela pamięci ofiar Zbrodni Katyńskiej

W maju 2010 r. w Zułowie zapoczątkowano sadzenie dębowej Alei Pamięci Narodowej, mającej upamiętniać ważne dla Polski daty i wydarzenia historyczne oraz wybitnych rodaków. Posadzono pierwsze dwa dęby, z których jeden poświęcono pamięci ofiar Zbrodni Katyńskiej, a drugi – pamięci prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, zmarłego tragicznie w katastrofie lotniczej 10.04.2010 r.  

Cmentarz Parafialny św. Piotra i Pawła (Słoneczny)

Jest to jeden z najstarszych w Wilnie zachowanych zamiejskich cmentarzy przykościelnych. Został założony w pierwszej połowie XIX w. w latach 1815–1830, choć analiza architektury i źródła wskazują na jego istnienie już w wieku XVIII. Położony w sąsiedztwie kościoła Świętych Piotra i Pawła, między ulicami Paca, Słoneczną i Polową, początkowo zajmował część obecnej powierzchni, znajdującej sięWięcej oCmentarz Parafialny św. Piotra i Pawła (Słoneczny)[…]

Cmentarz Bernardyński

Cmentarz Bernardyński założony został w 1810 r. na stromym brzegu Wilenki wśród wzgórz, dolin i pagórków na Zarzeczu. Jeden z najstarszych cmentarzy Wilna, na którym spoczywają przede wszystkim Polacy, stąd nazywany „Wielką księgą historii i kultury polskiej”. Wieczny odpoczynek znaleźli tu m.in. wybitny polski krytyk literacki L. Borowski, prawnik M. Dziewicki, filantropka T. Iwicka, przyrodnikWięcej oCmentarz Bernardyński[…]

Cmentarz na Antokolu

Cmentarz Antokolski  zajmuje obszar ponad 15 hektarów na pięknych krajobrazowo Rowach Sapieżyńskich. Tworzy go kilka kompleksów. Początkowo około 1809 roku powstał  cmentarz szpitalny. W 1850 r. na wniosek biskupa wileńskiego powiększono teren cmentarza o 2,42 ha z przeznaczeniem na pochówki katolickie, powstał tzw. cmentarz cywilny na Antokolu. W 1918 r. armia niemiecka zbudowała w jegoWięcej oCmentarz na Antokolu[…]

Polskie upamiętnienie ofiar zbrodni w Ponarach

Polskie upamiętnienie ofiar zbrodni w Ponarach

Polacy ginęli w Ponarach jako przeciwnicy polityczni. Do aresztowania Polaków przyczyniały się osoby kolaborujące z Niemcami, głównie Litwini. Na egzekucje dowożono więźniów z Łukiszek i Ofiarnej. Wśród Polaków najliczniejszą grupę zamordowanych w Ponarach stanowiła młodzież działająca w Związku Wolnych Polaków, który wszedł do organizacji Służby Zwycięstwu Polski, przekształconej następnie w ZWZ, w końcu w AK. InnąWięcej oPolskie upamiętnienie ofiar zbrodni w Ponarach[…]

Grób diakona Augustyna Piórko w Kalwarii Wileńskiej

Augustyn Piórko urodził się 25 maja 1913 roku w Turniszkach (obecnie Wilno). Był synem  Barnaby Piórko i Marii Piórko z Farbotków.  Gdy miał 7 lat, bandyci napadli na dom rodzinny i na oczach rodziny zamordowali mu ojca. Matka nie upadła na duchu, samotnie wychowywała i kształciła Augustyna i trzy córki: Jadwigę, Ludwikę i Elżbietę. Szkołę podstawową,Więcej oGrób diakona Augustyna Piórko w Kalwarii Wileńskiej[…]