Miejsce pochówku powstańców styczniowych w Stumbryszkach

W puszczy Zielonka w r. 1863 stacjonowa oddział Ignacego Leskowskiego (Ignacy z Gurszaczyzny). Pod koniec sierpnia 1863 r. w pobliżu Stubmryszek oddział rosyjski dowodzony przez rotmistrza Laptiewa napadł na oddział A. Mackiewicza i E. Lutkiewicza. Poległo 8 powstańców, wśród nich jeden oficer. Jak wspominają miejscowi mieszkańcy, w dworskiej stodole w Stumbryszkach żołnierze carscy przetrzymywali powstańców,Więcej oMiejsce pochówku powstańców styczniowych w Stumbryszkach[…]

Groby powstańców styczniowych na Jasnej Górce

Pochowani tu nieznani powstańcy, którzy polegli w walkach z armią rosyjską w l. 1863–1864: 2 powstańców poległo 21 kwietnia 1863 r. w bitwie pod Ginietynami, 17 powstańców poległo w dn. 17 maja 1863 r. w pobliżu wsi Skaistakalnis (Jasna Górka), 4 powstańców poległo 19 lipca 1864 r. w lesie Ragówskim (Raguvos miškas) oraz nieustalona liczbaWięcej oGroby powstańców styczniowych na Jasnej Górce[…]

Nagrobek rodziny Gombrowiczów w Remigole

W okolicach Remigoły znajdował się majątek dziada Witolda Gombrowicza, Onufrego Szymkowicza – Gombrowicza. Za udział w powstaniu styczniowym 1863 Onufry został skazany na kilkuletnie zesłanie, a całą rodzinę zmuszono do opuszczenia Litwy. Gombrowiczowie osiedli w Królestwie, najpierw w Jakibowicach w Sandomierskim.

Kamień upamiętniający pochówek uczestników powstania styczniowego w Poniewieżu

Kamień upamiętniający pochówek uczestników powstania styczniowego w Poniewieżu

Na placu Powstańców przed kościołem pijarskim pw. św. Piotra i Pawła w Poniewieżu został ustanowiony głaz, upamiętniający powstańców styczniowych.  Upamiętnienie litewskie. Głaz wzniesiony w 1969 r., autorem upamiętnienia jest rzeźbiarz J. Lebednykas. Na placu zostali pogrzebani: Ignacy Brazys (1864.09.29), szeregowy 22. Batalionu Kaukaskiego, rozstrzelany za złamanie przysięgi państwowej i zdradę, przyłączenie się do powstańców orazWięcej oKamień upamiętniający pochówek uczestników powstania styczniowego w Poniewieżu[…]

Grób powstańca styczniowego Saturnina Jakubowskiego w Nowomieściu

Grób powstańca styczniowego Saturnina Jakubowskiego w Nowomieściu

Jakubowski Saturnin (1836–1918), lekarz, powstaniec 1863 r., dyrektor szkoły rolniczej w Czernichowie. Ur. 17.03.1836 r. w Drosejkanach, zaścianku laudańskim koło Poniewieża, w zubożałej rodzinie szlacheckiej. W Wilnie ukończył kolegium szlacheckie, potem studiował medycynę na uniwersytecie w Moskwie, gdzie się doktoryzował w r. 1862. W powstaniu 1863/4 był naczelnikiem pow. poniewieskiego i dowodził przez pewien czasWięcej oGrób powstańca styczniowego Saturnina Jakubowskiego w Nowomieściu[…]

Upamiętnienie dowódcy powstania styczniowego  ks. A. Mackiewicza w Krakinowie

Upamiętnienie dowódcy powstania styczniowego ks. A. Mackiewicza w Krakinowie

Upamiętnienie litewskie, głaz z tabliczką, zwieńczony matelowymi, kutymi elementami w stylu litewskim. Antoni Mackiewicz w latach 1853–1863 był księdzem w Krakinowie i Podbrzeziu. Z mównicy nawoływał do przyłączenia się do powstania. Jako jeden z pierwszych na Litwie, w lasach krakinowskich w 1863 r. wzniósł chorągiew i dowodził powstańcom w walkach o wolność Ojczyzny.

Głaz w miejscu bitwy powstańców styczniowych w Ginietynach

Głaz w miejscu bitwy powstańców styczniowych w Ginietynach

Upamiętnienie litewskie. Miejsce bitwy w Ginietynach upamiętnia głaz z napisem w języku litewskim, ustawiony w tym miejscu z inicjatywy krajoznawców 29 września 1989 r. W pobliżu głazu znajduje się cmentarz wiejski, na którym spoczywają bohaterzy tamtych wydarzeń. Dnia 21 kwietnia 1863 r. oddział rosyjski majora Kawra, złożony z kilku kompanii piechoty, szwadronu ułanów i kozaków,Więcej oGłaz w miejscu bitwy powstańców styczniowych w Ginietynach[…]

Pomnik powstańców styczniowych w Bystrampolu

Pomnik powstańców styczniowych w Bystrampolu

Bystrampol – dawna osada w okolicach Poniewieża. Dzisiaj miejscowość tę zdobi odrestaurowany pałac otoczony parkiem. Dwór w Bystrampolu wybudował w latach 1845-1850 Karol Bystram, Marszałek szlachty powiatu poniewieskiego (zmarł w Bystrampolu w 1853 r i tam został pochowany). Prace przy urządzaniu i wystroju rezydencji oraz otoczenia, ukończono dopiero w 1864 r. Do dzisiaj w rezydencjiWięcej oPomnik powstańców styczniowych w Bystrampolu[…]